Nabízím

Provedu Vás na cestě k uvědomění si vlastní jedinečnosti. Možná budu první člověk, který Vám sdělí a vysvětlí, že NIKDO DRUHÝ jako Vy na světě není a kombinace Vašich silných stránek z Vás dělá naprosto ojedinělou a výjimečnou bytost, s vlastním posláním a úkolem zde na Zemi. Budeme pracovat stylem, jaký Vám bude vyhovovat (koučink, mentorink, trénink) na Vašich tématech.

Hvězda

 • pochybujete o své hodnotě? Stává se Vám, že děláte víc než musíte jen proto, abyste dokázali svou cenu?
 • ztratili jste v životě radost a chcete ji znovu najít?
 • nevíte, v čem jste dobří a na čem můžete stavět?
 • cítíte se nekomfortně na současné pracovní pozici a nevíte, proč?
 • toužíte po uznání, zvyšujete výkon a tlak na sebe, ale úspěch nepřichází?

V tomto programu naleznete odpovědi na své pochybnosti - kdo jsem, v čem jsem výjimečný, jak mohu znovu najít radost, kam mám zaměřit pozornost a co je můj úkol? Pomůžu Vám znovu zazářit, stát se Hvězdou, Hvězdou Vašeho života! Nejsou v tom žádné čáry, jedná se o výklad a následnou konzultaci testu, který byl sestaven na základě 50 letého psychologického výzkumu v oblasti pozitivní psychologie, zaměřené na to, co lidi dělají výborně, excelentně, v čem vynikají!

Jak budeme pracovat?

Pokud se rozhodnete absolvovat zážitek, který Vám dobije baterky, dostanete link pro přístup do kompletního talentového testu TOP 34 Strengthfinder od společnosti Gallup International. Současně s tím dostanete podrobné instrukce, jak a kdy test vypracovat. Jedná se zejména o potřebu naprostého klidu u testu, soustředění, neodbíhání od testu a úplné zaměření se na sebe. Test trvá cca hodinu, odpovědi na otázky je třeba zadávat celkem rychle, v případě příliš velké rychlosti testu, je možné test zastavit a následně požádat o vypnutí časování. Výsledky testu jsou pokladem pro práci s největším pokladem, a to s Vaší vlastní jedinečností!

Po zaslání výsledků se setkáme na třech 90minutových konzultacích k testu. Setkání mohou probíhat buď ve Vaší oblíbené kavárně, případně nabízím nerušený půdní prostor, můžeme pracovat i na skype, messenger, případně hangout, s kamerou. Můžete přijít i s nějakou konkrétní otázkou, na kterou chcete najít odpověď (mám nastoupit do této práce nebo mám pracovat sám na sebe apod.). Standardně se jedná o 3 konzultace, každá v trvání 90 minut, probereme podrobně silné stránky, slabé a středně silné stánky a talentovou strategii pro úspěšný a šťastný život. Je možné dokoupit jednorázovou konzultaci na Vaše téma, případně konzultovat talentové profily Vás a Vašeho partnera a jeho slučitelnost a kompatibilitu.

Kontaktovat →
Zobrazit více

V tomto programu si dáte ten nejcennější dar. Dar pozornosti a péče. V bezpečném a důvěrném prostředí najdeme společně 3 klíčová témata Vašeho života a formou automatického psaní a volných asociací si zmapujete, jak tato témata ovlivňují Váš život, s čím vším jsou propojená jak pomoci tomu, aby se Vám v nich dařilo lépe. V následné sérii osobních rozhovorů si tato témata rozebereme koučovacím způsobem.

Jak budeme pracovat?

Nejprve se osobně setkáme a probereme nejdůležitější témata Vašeho života. Od začátku budu pracovat technikou koučinku (nastavení témat, stanovení výsledků za daný časový rámec). Začneme jen prostým popisem toho, jak obvykle fungujete, čeho si všímáte, jak se u toho cítíte. Ze začátku budeme mít mnoho různých témat, nakonec se možná dostaneme k tomu, že některá se vzájemně překrývají a nabalují a vybereme po vzájemné dohodě 3 klíčová témata. Dostanete týden na zpracování těchto oblastí. Každé téma zpracujete z pohledu současnosti, jak to vypadá teď, jak se u toho cítíte, co to může ovlivňovat, co Vám to přináší. Se stejným tématem pak přejdeme do vyššího levelu. Zkusíte u každého tématu rozpracovat stav tak, jak by podle Vás mohla /měla tato oblast vypadat. Pokud se rozhodnete ponořit se do sebe, dostanete k Zápisníku sadu pomocných otázek, které Vás, v případě potřeby, navedou správným směrem, k jádru problému. Dalším krokem bude série šesti 60 minutových koučovacích rozhovorů (po skype, messenger, hangout, případně osobně, nejlépe v klidném prostředí, které nabízím ke zvážení) nad těmito tématy, s jasným výsledkem, kdy si odnesete konkrétní plány, jak dosáhnout spokojeného stavu a jaké akce naplánovat v určeném časovém horizontu tak, abyste se dostali na vyšší level svého života.

Kontaktovat →

Zápisník

 • připadne Vám, že fungujete jako stroj? Osamocený, výkonný automat na výrobu peněz?
 • jedete automaticky a vůbec nevíte, co se s Vámi děje?
 • často se dostáváte do rozporu s tím, co děláte a co uvnitř považujete za správné?
 • objevují se u Vás nevysvětlitelné bolesti nebo nemoci?
 • potřebujete se dostat do kontaktu s intuicí a tvořivou složkou ve Vás?
 • chcete zkusit, jak funguje automatické psaní a co se o sobě dozvíte, když si poskytnete prostor?
Zobrazit více

Hlas

 • trpíte trémou před důležitým vystoupením/schůzkou/jednáním?
 • nelíbí se Vám zvuk Vašeho hlasu a styl komunikace?
 • váš hlas nezní tak dobře a volně, jak by mohl?
 • toužíte po nové barvě a textuře svého hlasu?
 • hledáte svůj pravdivý hlas?
 • zasekli jste se a potřebujete znovu „nastartovat“ a dodat kuráž?

Zvuk Vašeho hlasu je první věc, jakou od Vás svět uslyší, když se narodíte! Jak jde čas, Váš hlas postupně slábne, zvyšuje se, ořezávají se některé jeho frekvence, je utlačen do formy „přijatelné pro ostatní“, občas tomu někdo pomůže nevhodnou poznámkou na naše konto a my si ji ochotně uložíme do paměti... A přitom co je krásnějšího a důležitějšího než jasný, znělý a odvážný hlas? V dnešní době se řada z nás opět vrací k sobě. Obnovujeme zapomenuté dětské radosti, mladické koníčky a vášně, které v nás udržují životnost! Přichází na řadu práce s hlasem. Nabízím proto tento program na zlepšení mluveného/pěveckého projevu, v němž Vám budu průvodcem na cestě k pravdivému hlasu a především k Vaší radosti ze svobodného(uměleckého) vyjádření.

Jak budeme pracovat?

Hlas je obrovské téma, skrývá se v něm vše, od Vašeho psychického rozpoložení po fyzický stav, nemoci, až po vztah k sobě, sebepřijetí. Pro to je velmi důležité úvodní setkání, v němž se na sebe potřebujeme naladit a pak si vyjasníme, jaký máte cíl a jakým způsobem chcete postupovat. Poprvé se setkáme buď ve Vaší oblíbené kavárně nebo využijeme klidné prostředí půdního prostoru u nás v domě. Domluvíme se na Vašem zadání, časově rozvrhneme naši spolupráci, naplánujeme setkání a pustíme se do akce! Další setkání budou probíhat v klidném prostředí nebo můžeme využít skype, messenger, hangout, s kamerou. Série obsahuje 4 hodiny práce, včetně přípravného setkání. Po skončení je možné si domluvit i dlouhodobou spolupráci, případně jednorázovou konzultaci (hlasový trénink, dechová cvičení na uvolnění bránice, náprava hlasové únavy apod.).

Kontaktovat →
Zobrazit více

Ceník

SlužbaPopisCena
HvězdaBalíček obsahuje přístup k testu TOP34 Strengthfinder od společnosti Gallup International, tři 90minutové konzultace výsledků testu s podrobným výkladem jednotlivých talentových témat, souvislostí a kritických míst Vašeho talentového profilu.6000 Kč
ZápisníkBalíček obsahuje sérii 7 hodinových koučovacích sezení (včetně úvodního), na kterých podrobně rozpracujeme Vaše stěžejní témata, naplánujeme akce, které povedou k přenastavení a optimalizaci těchto oblastí.7000 Kč
HlasBalíček obsahuje 4 hodinová setkání (včetně úvodního), v nichž budeme pracovat na Vámi zadaném tématu v oblasti práce s hlasem.4000 Kč
Jednorázová konzultace/koučink/mentorink1500 Kč