O co se opřít?

Neumím šít roušky, neumím vlastně vůbec šít, nedokážu vařit pro regiment, nemám 3D tiskárnu, ani neobsloužím plicní ventilátor, nenabízím žádný nepostradatelný on-line produkt, kterým bych nyní se slevou zásobovala celou republiku. Co vlastně tedy dokážu? Kromě dodržování podmínek nouzového stavu o nevycházení nebo vycházení s rouškou, udržování fungování rodiny, základních pracovních a životních povinností, nacházení pozitivních pohledů na dění kolem, péče o nemocnou maminku, péči o pejska?

Jediné, co mohu nabídnout, a co jakžtakž zvládám, je být sama sebou. Respektovat svou energii a nabídnout své dary ostatním. Mám to štěstí, že spolupracuji jako talentová konzultantka s firmou Talentwork, která pomáhá společnostem v rozvoji talentů a úspěšném přechodu do on-line fungování.

Při talentových konzultacích se překvapivě často setkávám s tím, že lidé nemají povědomí o tom, v čem jsou dobří, nevnímají své schopnosti jako výjimečné, pokládají všechno za samozřejmost a na každý svůj talent odpovídají „ano, ale mně nejde toto, a já bych chtěl radši umět tamto…“

Moje role je pomoci klientům pochopit a uvědomit si, v čem excelují. Jak přirozeně a kvalitně fungovat, být co nejprospěšnější, a sladit práci se svými životními hodnotami. Jak významně jejich silné stránky ovlivňují jejich životy.

V čem je to přínosné? Spolu s klienty nacházíme půdu pod nohama, právě nyní v této komplikované době hledáme s velkou naléhavostí, o co se opřít. Někteří úplně poprvé cítí ztracenou sebedůvěru a zapomenutý pocit vlastní hodnoty. Někdo zase konečně přijme svůj originální pracovní styl. Mnoho klientů se zajímá o další možné kariérní cesty, kde by nejlépe využili své nalezené talenty a přicházíme na varianty, které by je před tím samotné nenapadly.

Zajímá i Vás, v čem může znalost talentů prospět Vám nebo Vašemu pracovnímu týmu? Ráda se s Vámi setkám on-line a prodiskutuji s Vámi Vaši situaci.

By -Published On: 2 dubna, 2020-Categories: Uncategorized-0 Comments-

Komentáře

O mně

Certifikovaná koučka a mentorka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.
 
Talentová konzultantka
s 9letou praxí v hledání a objevování přirozených talentů, klíčových schopností a možností pro dosažení úspěchu i spokojenosti v životě.
 
Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při zkoumání silných i slabých stránek, odstraňování překážek, které brání naplnění potenciálu, při odhalování síly vašeho pravdivého hlasu, a také ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.

O co se opřít?

Neumím šít roušky, neumím vlastně vůbec šít, nedokážu vařit pro regiment, nemám 3D tiskárnu, ani neobsloužím plicní ventilátor, nenabízím žádný nepostradatelný on-line produkt, kterým bych nyní se slevou zásobovala celou republiku. Co vlastně tedy dokážu? Kromě dodržování podmínek nouzového stavu o nevycházení nebo vycházení s rouškou, udržování fungování rodiny, základních pracovních a životních povinností, nacházení pozitivních pohledů na dění kolem, péče o nemocnou maminku, péči o pejska?

Jediné, co mohu nabídnout, a co jakžtakž zvládám, je být sama sebou. Respektovat svou energii a nabídnout své dary ostatním. Mám to štěstí, že spolupracuji jako talentová konzultantka s firmou Talentwork, která pomáhá společnostem v rozvoji talentů a úspěšném přechodu do on-line fungování.

Při talentových konzultacích se překvapivě často setkávám s tím, že lidé nemají povědomí o tom, v čem jsou dobří, nevnímají své schopnosti jako výjimečné, pokládají všechno za samozřejmost a na každý svůj talent odpovídají „ano, ale mně nejde toto, a já bych chtěl radši umět tamto…“

Moje role je pomoci klientům pochopit a uvědomit si, v čem excelují. Jak přirozeně a kvalitně fungovat, být co nejprospěšnější, a sladit práci se svými životními hodnotami. Jak významně jejich silné stránky ovlivňují jejich životy.

V čem je to přínosné? Spolu s klienty nacházíme půdu pod nohama, právě nyní v této komplikované době hledáme s velkou naléhavostí, o co se opřít. Někteří úplně poprvé cítí ztracenou sebedůvěru a zapomenutý pocit vlastní hodnoty. Někdo zase konečně přijme svůj originální pracovní styl. Mnoho klientů se zajímá o další možné kariérní cesty, kde by nejlépe využili své nalezené talenty a přicházíme na varianty, které by je před tím samotné nenapadly.

Zajímá i Vás, v čem může znalost talentů prospět Vám nebo Vašemu pracovnímu týmu? Ráda se s Vámi setkám on-line a prodiskutuji s Vámi Vaši situaci.

By -Published On: 2 dubna, 2020-Categories: Uncategorized-0 Comments-

Komentáře

Další příspěvky

O mně

Certifikovaná koučka a mentorka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.
 
Talentová konzultantka
s 9letou praxí v hledání a objevování přirozených talentů, klíčových schopností a možností pro dosažení úspěchu i spokojenosti v životě.
 
Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při zkoumání silných i slabých stránek, odstraňování překážek, které brání naplnění potenciálu, při odhalování síly vašeho pravdivého hlasu, a také ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.