Blog

Jsem připravena naplnit své poslání

Včera jsem prožila jedno z nejsilnějších sezení s koučem ve svém životě. Při hodinové intenzivní práci jsem zjistila, co je schované v mé hlavě, co vůbec není mé, jakým způsobem si překážím, čeho se bojím a získala potřebnou silnou podporu a pár tipů na to, na čem pracovat další dny/ týdny! Také potřebuji čas od času vyčistit hlavu v bezpečném a inspirativním prostředí, kde na mě nečíhají žádné limity, fráze, co a jak by mělo být, je to tvořivý prostor pro mě a kouče, v němž jsem jen já a má pravda, která se často tak liší od představ druhých lidí o tom, jak by to všechno mělo být a vypadat. Zvláště teď v tomto období, kdy jsem se „odvážně“ nebo šíleně (?) rozhodla odejít z „bezpečných vod“ zaměstnaneckého poměru a udělat znova salto na volnou nohu, tento prostor bytostně potřebuji!

Před rokem jsem řešila dilema, zda zůstat volnonožec (ve finanční krizi) nebo se nechat zaměstnat. A měla jsem strach. Paradoxně hlavně z toho, že ztratím svobodu, nalezenou tvůrčí vášeň, že budu „uvězněná“ v kanceláři a ty peníze mi nikdy nevyváží pocit tvůrčí svobody a napojení, že budu mezi lidmi, kteří mají jiné hodnoty a nenaučím se nic nového. Tak přátelé, s těmi penězmi a ztrátou svobody jsem měla pravdu, v podstatě jsem se nenaučila nic moc nového, ale s lidmi v týmu jsem společné hodnoty, zvláštní styl humoru a krásné spiklenectví:-) A naučila jsem se hodně o sobě, co jsem všechno schopna „zvládnout“i jak se dokážu vymezit a říct pravdu způsobem, který není konfliktní, ale ani trochu diplomatický. Nadobro jsem opustila svou roli Zachránce lidstva a Všehomíra. Pustila jsem kormidlo. Naučila jsem se vnímat a respektovat svou energii, její pulsy a poklesy, to, když se dostávala na svou „optimální a radostnou“ úroveň a rozsvěcela všechno kolem a také když uhasínala pod tíhou nesmyslů, nespravedlností, nepochopitelných kroků a marné zbytečné práce. Dobře jsem vnímala svou soutěživost a touhu po uznání a nenechala jsem je řídit můj život!

A co tedy teď? Včera jsem kouči řekla – jsem připravena naplnit své poslání! To vidím jednoznačně v maximálním využití svých silných stránek směrem k lidem, při práci s jednotlivci, případně firemními týmy, kde se řeší otázky – motivace, rozvoje, spokojenosti zaměstnanců, správného pracovního zařazení, vhodných způsobů vedení pohovorů atd.


Co jsou ty silné stránky a hodnoty, na kterých stavím? Jsem rozený optimista se silným napojením na lidi, vnímám jejich energii, myšlenkové koncepty, ale také jejich esenci, to, v čem jsou unikátní a extrémně dobří! A největší radost mám, když můžu tímto podpořit jejich sebedůvěru, znovu v nich zažehnout vášeň a radost ze života. Vrátit je k nim samým! Jsem kreativní, ráda pracuji s představami, co a jak by mohlo být, vnímám tisíce cest pro druhé lidi a ráda jim vytvořím prostor, aby je procítili a zkusili najít sami tu svou, tu nejlepší! Mám enormní zájem na zlepšování vztahů, situací a životů, všímám si i drobných úspěchů a ráda povzbuzuji k vyšším metám.


Pokud byste chtěli vyzkoušet bezplatnou schůzku, kde bychom otevřeli nějaké Vaše téma a nahlédli na to technikou koučinku, případně byste chtěli znát své talenty nebo dokonce zapracovat na svém hlasu, dejte vědět! Taktéž budu ráda i za doporučení společnosti, která už konečně pochopila, že HR není není jen nábor, ale také opravdová práce s lidmi! Spolupracuji se společností Talentwork, můžeme vymyslet zajímavý Workshop podle Vašich potřeb a Vaší situace!


Každopádně se těším na to, co bude, když jsem teď tady sama se sebou, cítím záchvěvy dětské radosti, že budu tvořit a zkoušet nové věci na cestě, která je jen moje, nikdo mi ji nepředložil a nevnutil, nemá žádný daný plán a mantinely, sama si ji vyšlapávám a nesu za ni zodpovědnost. Ten pocit je k nezaplacení 🙂

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.