Kdo jsem

Jsem všestraná empatická profesionálka. V rolích mentorky, konzultantky, průvodkyně nebo koučky. Za tím označením není víkendové studium nebo rychlokurz koučování, ale spíše celoživotní hledání a objevování toho, kdo jsem a kdo nejsem. Do vínku jsem dostala velkou všestrannost, učenlivost a výborné komunikační dovednosti a flexibilitu, které mi umožňovaly skvěle fungovat i v naprosto odlišných prostředích.

Dohromady cca 20 let jsem získávala zkušenosti v různých odvětvích středních i větších firem, zahraničních i českých. Pracovala jsem na různorodých pozicích, od asistentky, specialistky nákupu, po vedoucí malého oddělení, až po konzultantské pozice, nejprve v IT sféře a posléze jako konzultant náboru (recruiter).

Díky vstupu do recruiterských vod jsem začala získávat první zkušenosti v individuální práci s lidmi a obchodním jednáním s firmami, které tyto specialisty hledaly.

Našla jsem svůj osobitý styl práce, který je zaměřený na individuální potřeby a hluboké osobní motivace a často skryté preference mých kandidátů/klientů. Dokázala jsem velmi dobře odhadnout maximální potenciál i motivaci a nalézt vzájemný soulad schopností kandidátů s požadavky firem, které tyto zaměstnance hledaly.

V tomto oboru jsem strávila téměř 11 let, později jsem přešla na volnou nohu a pracovala jako úspěšný, nezávislý head-hunter pro několik svých klientů.

V roce 2018 jsem pocítila silné vnitřní volání po tom pochopit, jak konkrétně se liší vlohy a talenty lidí, zda se to dá nějak měřit, kategorizovat, zda se s tím dá pracovat i jinak než intuitivně. Absolvovala jsem certifikovaný výcvik na práci s talenty podle metodiky CliftonStrengths® a zařadila tuto metodiku do své headhunterské práce i do individuálních služeb pro své klienty.

V roce 2019 jsem šla ještě hlouběji a absolvovala půlroční akreditovaný koučovací výcvik u společnosti Results@Emotions, který jsem v roce 2020 zakončila mezinárodní certifikací ACC od ICF.

Od roku 2019 se věnuji koučinku. Zaměřuji se převážně na hlas, komunikaci, osobitý mluvený/pěvecký projev a spolupracuji i na firemních projektech jako koučka talentů a osobního rozvoje.

Letos jsem se opět částečně vrátila do recruiterských vod a spolupracuji na srdcových projektech svých klientů, kde působím jako interim HR recruiter s velmi přesným odhadem potenciálu kandidátů a výbornými komunikačními  i organizačními schopnostmi řídit a akcelerovat celý náborový proces.

Pořádám skupinová /networkingová setkání/ se záměrem otevírat bezpečný a léčivý tvůrčí hudební prostor, v němž se každý může projevit podle svého naturelu, vyjádřit svou „uměleckou“ část a sdílet s ostatními kousek sebe.  Vracím lidi k silným prožitkům ze společného zpívání, muzicírování a propojování se s ostatními. Více informací na stránce Objev svůj hlas – https://www.facebook.com/objevsvujhlas v sekci Události.

 

Proč jsem si vybrala téma hlasu/komunikace/vyjádření?

Téma vyjádření emocí, vlastní zranitelnosti a esenciálních životních potřeb, je součástí mého životního příběhu. Když jsem v roce 2016 onemocněla záhadnou několikaměsíční bolestí hlavy, ke které nebyl žádný zjevný důvod, zavedlo mě zoufalé hledání pomoci až k léčiteli. Poslechl si mě a začal klást otázky, které mi nedávaly vůbec smysl.

Kolik toho před ostatními skrýváte? Jaká dilemata jsou ve vašem životě? Kolik se toho snažíte vyřešit sama ve své hlavě? Kolik bolestí a nevyřčených věcí si v sobě nosíte? Jak jste schopná ty věci sdílet, vyjádřit nahlas a komunikovat to s těmi, kterých se to nejvíce týká?“

Jen „prostým“ vyjádřením toho, jak věci skutečně cítím, jaké bolesti, strachy a obavy v sobě nosím, jsem se uzdravila. Začala jsem mezi svými nejbližšími a mé pravdivé vyjádření způsobilo velké zemětřesení v osobním životě. Změny, konce, překvapení, dezinformace, šok…Tahle cena byla zcela adekvátní mé úlevě a přivedla mě na úplně novou cestu.

Trvalo mi nějakou dobu než jsem všechny lekce přijala a vytyčila si vizi, že budu maximálně pravdivá, věrná podstatě toho, kdo jsem a postupně opustím věci, které se mnou neladí.

K tomu jsem začala vést i své klienty ve spolupráci. Najdi, kdo jsi a vyjádři to! Všechno bude jasnější a živější.

Celý život zpívám, mám absolutní sluch, dlouhé roky studuji hlas a zpěv, sama občas vystupuji jako šansoniérka nebo rockera. Zpívám, hraji na několik hudebních nástrojů, skládám hudbu, píšu texty, básně…

Celé se to spojilo do role koučky a mentorky, jejíž silným tématem je originální vyjádření a věrnost osobité životní cestě.

Své služby nabízím firmám i jednotlivcům (osobní rozvoj, zlepšování pěveckých/hudebních dovedností, komunikace, spolupráce a sebe – prezentace v týmech).

Klienti na mé práci oceňují zejména – silnou empatii, schopnost přinášet cenné vhledy, citlivé, ale pevné vedení, autenticitu, pozitivní energii zaměřenou na změnu/zlepšení, schopnost vytvářet bezpečný tvůrčí prostor, kde je vše dovoleno a přijímáno, tah na branku a podporu při realizaci jejich záměrů a snů.

Markéta Odvárková v úctě