POZNEJ svůj opravdový hlas

Magie hlasu

Co vám přinese práce s hlasem 

Stejně jako duhovka, otisky prstů a ucho je HLAS součástí naší identity. Jak běží čas, skutečná podoba našeho hlasu slábne. Hlas se mění, až je utlačen do formy, která je „přijatelná“ pro ostatní, ale není v souladu s vaší podstatou.

 

Možná to sami vnímáte. Váš hlas není tak úplně váš. Je slabý, nevýrazný, jakoby cizí. Reaguje na to vaše okolí – nejste pro ně přesvědčiví, důvěryhodní, často vás ani nevyslechnou nebo odchází v půlce věty. Také vy se cítíte při mluvení brzy unavení a ochraptělí.  A nakonec si všechny své nápady a myšlenky necháte radši pro sebe.  Nebo dokonce zjistíte, že nemáte rádi svůj vlastní hlas.

 Pomůžu vám vrátit se do stavu, kdy budete znovu vnímat a přijímat svůj hlas takový, jaký je. Poznáte kvality svého hlasu, jeho nejznělejší polohu i pestré možnosti toho, jak se prezentovat a bez obav a s lehkostí vyjádřit sami sebe. Naše spolupráce probíhá buď online z pohodlí vašeho domova nebo se potkáme osobně. Prozkoumáme váš hlas a jeho možnosti tak, abyste se mohli spolehnout na to, že dokážete váš hlas ovládat a používat způsobem, který odpovídá vaším potřebám a vaší přirozenosti.

Hlasová cvičení a různé kreativní techniky práce s dechem, hlasem i myslí, vám pomohou uvolnit se a nalézt zcela novou kvalitu vašeho mluveného a pěveckého projevu. V naší práci budeme zpracovávat přesvědčení a bloky spojené s komunikací a vyjadřováním.

Nejčastějšími bloky jsou – „Nemám rád svůj hlas, bojím se projevit svůj názor, bojím se zpívat ve vyšších polohách, mám nezajímavý a nevýrazný hlas, nikdy nebudu umět zpívat, nikdo na mě není zvědavý“.

  Kombinace výše uvedených technik a mého empatického a pevného vedení vás dovede k pochopení a nalezení vašeho opravdového hlasu a zcela nových možností ve vašem životě.

Hlasová práce

Poznejte svůj hlas. naučte se ho ovládat, jemně si s ním hrát a díky jednoduchým trikům kdykoliv přesvědčivě vyjádřit to, co potřebujete. Využijte svůj hlas na cestě k realizaci svých snů!

Hlasová konzultace

Cena: 2250 Kč

  V ceně je zahrnuto

60 minut online/offline citlivé hlasové práce

• Společně najdeme a definujeme hlavní téma, s nímž přicházíte i záměr našich setkání

• Prodiskutujeme možnosti a varianty, jak budeme postupovat

• Vybereme nejvhodnější cestu pro vás a pustíme se do práce

• Pomocí jednoduchých hlasových cvičení, které předvádím nejprve sama, prozkoumáme hlas, dech a vaše rozpoložení

• Pečlivě zkoumám, jak se cítíte, zvědomujeme si při každém kroku, co dělá mysl, jakých přesvědčení a bloků se dotýkáme

• Hodně se ptám, vaše odpovědi sumarizuji a nechávám dostatek prostoru a času na to, aby to zpětně působilo na vás

• Při práci využívám koučovací otázky, silné napojení na vás, mentorský přístup i intuitivní kreativní techniky, to vše vás posune za hranici komfortu a přinese nový prožitek a radost

• Odnesete si doporučení a tipy na hlasová cvičení, která jsou jednoduchá a usnadní vám vaše další fungování „mimo zónu komfortu“

• Již po první hodině budete více vnímat svůj hlas a sami sebe a budete mít více jasno, jak dál postupovat

Objev svůj hlas

balíček individualizované práce

Cena: 5850 Kč

V ceně je zahrnuto

3 x 60 minut online/offline cílené práce s vaším konkrétním záměrem (např. mám  trému, mám slabý hlas, chci, aby můj hlas lépe zněl v nahrávkách, toužím se více prosadit v komunikaci apod.)

• Koučink doplněný o hlasová dechová, případně vizualizační cvičení v průběhu setkání

• Zpětná vazba k vašim nahrávkám nebo videím, tipy na zlepšení vaší komunikace a prezentace

• Akční kroky a praktické úkoly pro váš posun a výstup z komfortní zóny

• Jednoduchá cvičení na zafixování nových dovedností a posílení vaší sebedůvěry 

• Naše setkání mohou být online nebo osobní, případně kombinace obojího (model setkávání doladíme před naší první schůzkou)

píseň tvé duše

 

Cena: 6450

V ceně je zahrnuto

• Tvorba Písně tvé duše začíná 60 minutovým online (osobním) setkáním na sladění se s vámi a vaším záměrem

• Poslechnu si váš příběh, najdeme to, v čem potřebujete podpořit, zpřesníme a zjemníme vaše zadání (otázky, vhledy, koučink, nacítění se, krátká vizualizace)

• Naladím se na zvuk, barvu a obrazy vašeho hlasu

• Vyzkoušíme hlasovou improvizaci nebo intuitivní zpěv a necháme přijít první tóny nebo základní energii vaší skladby

• Zafixujeme vaše zadání

• 2 – 4 týdny budu pracovat samostatně a věnovat se stažení, aranžím, doladění a technickému zpracování vaší nahrávky, tvorbě básně a obrazu

• Zvuková nahrávka/zpěvy, nástroje, zvuky/ je ve formátu mp3, nedílnou součástí jsou textové informace ve formě básně a grafická skica/symbol, která propojuje zvukový záznam s obrazem a textem do jednoho celku

PROGRAM OSVOBOĎ SVŮJ HLAS!

Cena: 16250

V ceně je zahrnuto

10 x 60 minut online/offline intenzivní práce na dosažení vašeho cíle – svobodného hlasového projevu. Hledání, zkoumání, rozšíření, posílení a upevnění nových poloh, barev, textury, emocí i síly vašeho hlasu. A to vše v bezpečném, důvěrném a motivačním/hravém prostředí, kde je vše dovoleno

• Přístup do on-line talentového testu CliftonStrengths® od Gallupu v ceně 1490 Kč. Výsledkem testu je pořadí 34 talentů – silných a slabých stránek osobnosti. Pochopení silných, slabých stránek a nalezení vhodné talentové strategie pro život, podnikání i umělecký projev je jemná práce, která má velký vliv dopad na kvalitu života. Nejen na vaše vyjadřování. Ošetříme společně problematická místa, najdeme, natrénujeme a zafixujeme nové možnosti

Má podpora po celou dobu programu (nahrávky hlasových cvičení, maily, upřesnění, vaše dotazy) – cca 30 minut týdně
• Práce s vnitřními bloky, stíny, přesvědčeními, omezujícími introjekty, které se projevují jako překážky v hlase a mluveném projevu
Hlas a emoce – naučíte se hlasem vyjadřovat celou škálu emocí, v bezpečném, nehodnotícím a podpůrném prostředí

• Jdete do cíle! Realizujete své sny! Máte hotovou nahrávku, novou skladbu, krásně znějící meditaci nebo famózní projev, který nese hrdě vaši energii!

 

DOMLUVTE SI
BLESKOVOU HLASOVOU KONZULTACI

Nevíte, jestli si vzájemně sedneme? Nebo máte otázky, na které potřebujete znát odpovědi dřív, než se u mě objednáte na hlasový koučink?

Dejme si krátké 30 minutové setkání nad vaším tématem a pojďme se naladit na to, jak by mohla vypadat naše spolupráce.