ODEMKNI svůj hlas

Magie hlasu

Co vám přinese práce s hlasem 

Stejně jako duhovka, otisky prstů a ucho je HLAS součástí naší identity. Jak dospíváme skutečná podoba hlasu slábne. Mění se, až je utlačen do formy, která je „přijatelná“ pro ostatní. Pak už váš hlas není tak úplně váš. Je slabý, nevýrazný, jakoby cizí. Reaguje na to jednak vaše okolí – nejste pro ně přesvědčiví, důvěryhodní, často vás nevyslechnou, např. vám skáčou do řeči nebo odchází v půlce věty, a také vy se cítíte při mluvení brzy unavení nebo ochraptělí. A nebo jednoduše nesnášíte svůj vlastní hlas.

Pomůžu vám vrátit se do stavu, kdy budete bez obav vyjadřovat sami sebe. Naše spolupráce probíhá buď online z pohodlí vašeho domova nebo se potkáme osobně. Prozkoumáme váš hlas a jeho možnosti tak, abyste se mohli spolehnout na to, že dokážete váš hlas ovládat a používat způsobem, který odpovídá vaším potřebám a vaší přirozenosti.

Hlasová cvičení a různé techniky práce s dechem, hlasem i myslí, vám pomohou uvolnit a otevřít hlasivky, rozšířit a nebo naplno využít kapacitu plic a také zpracovat různá přesvědčení a bloky spojené s vyjadřováním a mluvením jako takovým. Nejčastějšími bloky jsou – „Nemám rád svůj hlas, bojím se projevit svůj názor, bojím se zpívat ve vyšších polohách, mám slabý, nevýrazný hlas, nikdy nebudu umět zpívat“.

  Kombinace výše uvedených technik a mého empatického, ale pevného vedení vás dovede k pochopení a nalezení opravdové struktury vašeho hlasu.

Hlasové balíčky

Naučte se ovládat svůj hlas, jemně si s ním hrát a díky jednoduchým trikům kdykoliv přesvědčivě vyjádřit to, co opravdu chcete

JEDNORÁZOVÁ HLASOVÁ konzultace

Cena: 2150 Kč

 V ceně je zahrnuto

60 minut online/offline hlasové práce

• Společně najdeme a pojmenujeme váš hlavní problém, se kterým přicházíte

• Navrhnu možnosti a různé varianty, jak můžeme postupovat

• Vybereme nejvhodnější cestu a pustíme se do práce 

• Naladím se na vás, váš hlas a vaše momentální možnosti 

• Vyzkoušíme hlasová, dechová nebo vizualizační cvičení a koučovací otázky, abychom se dostali k jádru problému a způsobu, jak ho optimálně ošetřit

• Dostanete ode mě doporučení a tipy na hlasová cvičení, která jsou jednoduchá a usnadní vám vaše další fungování 

• V případě zájmu o pokračování spolupráce bude cena jednorázové konzultace odečtena od ceny vybraného balíčku

Hlasový koučink

balíček individualizované práce

Cena: 7500 Kč

 V ceně je zahrnuto

5x 60 minut online/offline cílené práce s vaším konkrétním záměrem (např. mám  trému, mám slabý hlas, chci, aby můj hlas lépe zněl v nahrávkách, toužím se více prosadit v komunikaci apod.)

• Koučink doplněný o hlasová dechová, případně vizualizační cvičení v průběhu setkání

• Zpětná vazba k vašim nahrávkám, tipy na zlepšení vašich dovedností

• Akční kroky a praktické úkoly pro váš posun a výstup z komfortní zóny

• Jednoduchá cvičení na zafixování nových dovedností a zvýšení vaší energie a spokojenosti

• Naše setkání mohou být online nebo osobní, případně kombinace obojího (doladíme vždy před naší první schůzkou)

HLASOVÝ KOUČINK

balíček individualizované práce

Cena: 15000 Kč

   V ceně je zahrnuto

10 x 60 minut online/offline cílené a vysoce individualizované práce s vaším tématem (hlas, přirozené vyjádření)

• Přístup do talentového testu CliftonStrengths® od společnosti Gallup (v ceně 1490 Kč)

• Koučink vašeho hlasového tématu s podporu znalostí vašich silných stránek a jejich dopadu na váš mluvený (pěvecký) projev

• Využití znalosti slabých stránek a  jejich dopadu na váš projev. Hledání způsobů jejich eliminace

•  Hlasová, dechová a mentální cvičení na otevření a uvolnění hlasu

• Bloky a přesvědčení v projevu

• Vzdálená podpora (15 min týdně na messenegeru, mailu, telefonu) po celou dobu spolupráce

• Pravidelná jednoduchá cvičení a úkoly na upevnění vašich nově nalezených dovedností a prožitků

• Realizace vašeho konkrétního záměru (nová nahrávka, zkvalitnění  mluveného projevu, zvýšení atraktivity vašeho zpěvu, hlasu apod.)

• Naše setkání mohou být online nebo osobní, případně kombinace obojího (doladíme vždy před naší první schůzkou)

Osobní harmonizační nahrávka

Cena: 2500

 V ceně je zahrnuto

• 60 minut online (osobní) setkání na sladění se s vámi a vaším záměrem

• Poslechnu si váš příběh, najdeme to, v čem potřebujete podpořit, zpřesníme a zjemníme váš záměr (otázky, vhledy, koučink, krátká vizualizace)

• Naladím se na zvuk, barvu a obrazy vašeho hlasu

• Vyzkoušíme hlasovou improvizaci nebo intuitivní zpěv (provedu vás bezpečně) a necháme přijít první tóny nebo základní energii vaší skladby

• Zafixujeme vaše zadání

• 14 dnů práce na složení, doladění a technickém zpracování vaší nahrávky

• K nahrávce ve formátu mp3 budou připojeny další dostupné informace (grafický symbol, text s poselstvím apod.)

PROGRAM OSVOBOĎ SVŮJ HLAS!

Cena: 21 000 Kč

V ceně je zahrnuto

3 měsíční (12 setkání) online/offline intenzivní práce na dosažení vašeho cíle – svobodného hlasového projevu. Hledání, zkoumání, rozšíření, posílení a upevnění nových poloh, barev, textury, emocí i síly vašeho hlasu. A to vše v bezpečném, důvěrném a motivačním/hravém prostředí, kde je vše dovoleno

• Přístup do on-line talentového testu CliftonStrengths® od Gallupu v ceně 1490 Kč. Výsledkem testu je pořadí 34 talentů – silných a slabých stránek osobnosti. Pochopení silných, slabých stránek a nalezení vhodné talentové strategie pro život, podnikání i umělecký projev je jemná práce, která má velký vliv dopad na kvalitu života. Nejen na vaše vyjadřování. Ošetříme společně problematická místa, najdeme, natrénujeme a zafixujeme nové možnosti

Má podpora po celou dobu programu (nahrávky hlasových cvičení, maily, upřesnění, vaše dotazy) – cca 30 minut týdně
• Práce s vnitřními bloky, stíny, přesvědčeními, omezujícími introjekty, které se projevují jako překážky v hlase a mluveném projevu
Hlas a emoce – naučíte se hlasem vyjadřovat celou škálu emocí, v bezpečném, nehodnotícím a podpůrném prostředí

• Jdete do cíle! Realizujete své sny! Máte hotovou nahrávku, novou skladbu, krásně znějící meditaci nebo famózní projev, který nese hrdě vaši energii!

 

PÍSEŇ TVÉ DUŠE

Cena: 45 000 Kč

 V ceně je zahrnuto

3měsíční (12 setkání) VIP program pro ženy, které se chtějí prozpívat k vlastní DNA.
• Pečlivě definuji vaše zadání (může to být problém se slabým hlasem, strach se projevit, chrapot, nepřirozená barva a poloha hlasu, tréma) a zmapuji vaši současnou situaci (hlasovými a dechovými cvičeními prozkoumáme hlas a jeho potenciál)
• Pod mým vedením přejdete do těla – vibrace hlasu, dech, mysl, vnitřní síla, ladění energetických center
• Vyzkoušíte nové možnosti hlasu – otevírání, zvyšování rozsahu a posilování hlasu, nové varianty mluveného nebo pěveckého projevu (podle vašeho zadání), optimální možnosti vašeho vyjádření
• Naučíte se vyjádřit radost, vztek, smutek, naději, strach, překvapení i všechno, co jste dosud potlačovaly nebo si nedovolily v životě vyjádřit. Vaše „vnitřní dítě“ pookřeje a dostane to, co mu chybělo
Zjistíme vaše největší talenty a zapojíme je jako silné spojence do „uměleckého“ projevu a vyladíme ho do přirozenosti (v ceně je přístup do talentového testu ClitftonStrengths®od Gallupu  pro zjištění silných, slabých stránek a unikátní talentovou strategii pro život i podnikání)
Individuální práce může být doplněná o sdílení pokroků, omezení, objevů, odpovědí na otázky, případně „harmonizující energetický kruh“ nebo společné zpívání v malé skupině žen
Odnesete si Píseň duše, která vznikne během našich setkání, buď intuitivně naší vzájemnou interakcí nebo ji pro vás vytvořím na závěr naší spolupráce a budete ji používat jako posilující mantru pro vaše spojení s vaším hlasem a duší

.

DOMLUVTE SI
DIAGNOSTIKU HLASU

Nevíte, jestli si vzájemně sedneme? Nebo máte otázky, na které potřebujete znát odpovědi dřív, než se u mě objednáte na hlasový koučink?

Dejme si krátké 30 minutové setkání a proveďme online/offline diagnostiku hlasu.