Reference klientů

Nejvíc mě těší, když z našeho setkání odcházíte jistější a klidnější, zorientovaní ve vlastní situaci nebo talentech a vybaveni jasnými, praktickými kroky do dalších dní.

Reference na Talentové konzultace

„Markétu jsem poznal jako otevřenou a empatickou profesionálku. Společně jsme si prohlubovali dovednosti koučování. Její silnou stránkou je hluboký vhled a lidský přístup. Jako specialistku na talenty mohu vřele doporučit. S ní jsem se o sobě vždy dověděl něco nového a pomohlo mi to k vlastnímu rozvoji.“

Petr Horák

Akvizio

„Chtěla bych Vám poděkovat za velmi příjemné konzultace. Poprvé jsem si naplno uvědomila své silné i slabé stránky a jejich konkrétní projevy v mém životě. Bylo pro mě velkým přínosem uvědomit si věci, které potřebuji vylepšit, v čem mám přidat a kde zase naopak ubrat. Z našich setkání jsem čerpala sílu v těžké chvíli, pomohla jste mi „nastartovat“ a jít dál. Vzala jsem si k srdci spoustu praktických rad a doporučení na práci se silnými stránkami a budu se jimi snažit řídit. Jsem velmi ráda, že jsem tyto konzultace absolvovala a určitě bych s Vámi i do budoucna velmi ráda spolupracovala.

Ivana Jandáková

Vedoucí oddělení přímé péče Domov u fontány

„Děkuji síti Linkedln za možnost objevit zde skvělou a inspirativní Markétu Odvárkovou která, mimo jiné, praktikuje velmi podněcující metodu odhalování lidských talentů. To, že se o sobě dozvíte něco nového, nebo si potvrdíte, co jste tušili, a teď tomu i rozumíte, je prospěšné nejen pro soukromý život, ale také se to dá velmi dobře využít v profesním životě. Jsem moc ráda , že jsem si já, ale i kolegové, mohli něčím takovým projít. Děkuji Markétě, která nás tímto obohacujícím procesem velmi mile a profesionálně provedla a Vám ostatním doporučuji, zkuste to také, myslím, že to obohatí i Vás!“

Danuše Fomiczewová

Ředitelka Domov u fontány

„O talentovém testu mě nemusela Markéta dlouho přesvědčovat. Ráda se o sobě dozvídám více. Ocenila jsem, jak mě Markéta provedla výsledky testu a v následných konzultacích mi pomohla najít cestu sama k sobě. To bylo obzvlášť důležité pro rozhodování o mé budoucí pracovní kariéře. Markéta je velmi empatická, vyrovnaná, klidná a zároveň plná energie a optimismu. Setkání s ní mě nabíjejí a dávají mi sílu jít dál:-)


Hana Kozáková

HR specialista

„Děkuji Markéto za vysvětlení výsledků talentového testu a jeho přínosu pro jedince i pro tým. Samotná příprava na test a informace o jeho průběhu, které jsi mi poskytla, byly pro mne důležité. Výsledky a konzultace s Markétou mi odhalily, že to, co beru u sebe jako naprosto přirozené a nemám to zvědomělé, mohou být mé talenty, které je dobré využívat a kultivovat. Markéta mi pomohla na talenty nahlédnout z různých perspektiv a dát věci do souvislostí. Důležité pro mě bylo i rozebrat, pochopit a najít projevy rizik talentů. Atmosféra byla podporující a důvěrná, zároveň nechyběla radost, což je pro mě při každé spolupráci důležité. Konzultaci doporučuji i těm, kdo chtějí vědět, jak mohou podpořit druhé a v jakých oblastech je naopak dobré hledat podporu někoho jiného a vhodně se s ním doplnit.“

Tereza Vacatová

Projektová manažerka

„Po absolvování osobnostního testu jsem byla překvapena velmi příjemnou osobní konzultací s Markétou, která mě přesvědčila o důležitosti a významu testu pro další využití v praktickém životě. Oceňuji hlavně velmi milou a otevřenou komunikaci, ochotu zevrubně vysvětlit všechny aspekty a skladbu talentů a jejich vzájemných souvislostí. Získání talentového reportu je pro mě neocenitelná zkušenost. Silné i slabé talenty jsem začala brát v potaz při mé pracovní činnosti, kdy jsem v kontaktu s cizími lidmi a velmi často řeším mnoho problémů. Uvědomila jsem si, o jaké své talenty se v takových chvílích mohu opřít a kdy musím požádat o pomoc někoho v dané oblasti kompetentnějšího.“

Božena Vítková
pronajímatel nemovitosti v síti Airbnb

„V otázce osobnostních testů jsem úplný laik, ale přece jen mám určité představy o svém fungování a o tom, proč určité věci dělám raději než jiné. Po talentové konzultaci a rozboru 34 talentů metodou Strengthfinder, jsem byl přesto velmi překvapen, které talenty patří mezi mé nejsilnější. Díky Markétě jsem si uvědomil, kdy mi tyto talenty škodí a kdy z nich naopak beru sílu. Při rozboru slabých stránek jsem pochopil, že do některých věcí se raději nebudu pouštět sám, ale využiji někoho, kdo má na tuto činnost potřebný talent mezi silnými. Na konzultaci s Markétou oceňuji hlavně její zájem o klienta, umění navodit prostředí důvěry a dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti.“

Daniel Odvárko
SW Development Manager, Jumpshot

„Děkuji za velmi milý, přátelský rozbor a rozhovor nad výsledky testu mých silných stránek. Nikdy bych nevěřila, jak moc silné může být zaměřit pozornost od toho, co mi nejde, na to, k čemu mám talent. Dobře si vše zvědomit a podívat se, jak talenty využívám ve svém životě a jak je mohu rozvíjet. Byla jsem mile překvapena, co všechno dobře postavený test může odhalit. Velmi oceňuji to, jak vnímáš druhého při sezení a Tvou schopnost vytvoření otevřené atmosféry k tomuto typu rozhovoru. Mohu jen doporučit všem, kdo mají zájem se rozvíjet.“

Daniela Doubravová
fyzioterapeut Fyziomotion

„Vzhledem ke své manažerské profesi mám za sebou mnoho různých osobnostních testů a výsledky mě úplně nepřekvapily. Musím ale vyzdvihnout příjemnou a vstřícnou spolupráci s Markétou, která mi srozumitelně a jasně vysvětlila jednotlivé talenty a jejich vzájemné působení. Pomohla mi najít překvapivé souvislosti a vlivy talentů na můj profesní i soukromý život. Ráda bych ocenila její lidský přístup a schopnost navodit prostředí důvěry a otevřenosti, také bystrý úsudek a uvedení věcí do souvislostí a širšího kontextu. Konzultaci s Markétou doporučuji všem, kdo hledají svou cestu a nebo nové opěrné body v životě.“

Alena Skoumalová
HR manager Antalis

„Rozbor silných a slabých stránek metodou Strengthfinder byl velice zajímavý, užitečný a objevný. Markéta pokládala při hodnocení otázky způsobem, který mě donutil zamyslet se, jak moc mě daná vlastnost ovlivňuje, a jestli jí zvládám nebo je pro mě naopak přítěží. Přineslo mi to mnoho pochopení. Od vyhodnocení se mi několikrát stalo, že jsem si své silné talenty uvědomil daleko zřetelněji než předtím a zaměřil se na jejich pozitivní využití. Konzultaci doporučuji lidem, kteří o sobě ještě mnoho nevědí a tápou. Markéta umí vytvořit příjemnou otevřenou atmosféru a vyzdvihnout to, v čem je každý člověk unikátní.

Michal Odvárko
Data Ops Team Lead, Jumpshot

Chcete se zorientovat ve svých silných a slabých stránkách?

CHCI TALENTOVOU KONZULTACI

Reference na Koučink

„V životě si dokážu sám vyřešit i ty složitější situace. Přesto se mi objevilo jedno téma, na které jsem se cítil krátký. A ač jde o celkem dost osobní věc, věděl jsem, že Markétě můžu důvěřovat. Během našeho rozhovoru jsem se oloupal jako cibule, dostal jsem se pod všechno, co jsem do té doby považoval za věci k řešení. Pochopil jsem něco, co by mi jen těžko někdo mohl vysvětlit nebo vštípit, došel jsem si k tomu totiž sám. Markéta mi svým vlídným a přirozeným způsobem jen otevřela oči. Zdálo se to až překvapivě snadné, ale sám jsem se k tomu po dobu týdnů nedopátral. Moc děkuju!

Tomáš Erben
Key Account Manager

„Děkuji Vám za Váš čas a pohled na má témata. Hodně jste mi pomohla posunout se, zefektivnit svou práci a najít nové cesty. Při našich setkáních jsem se cítila bezpečně, svobodně a cítila jsem, že jste byla 100% přítomna. Chtěla bych ocenit, že jste mi vždy pečlivě naslouchala a snažila se pomoci. Z našeho koučování jsem si odnesla praktické tipy, co mohu dělat jinak, jak změnit své chování a přístup, abych byla klidnější. Tyto tipy jsem jsem začala hned zkoušet a výsledkem je, že se stabilizovala situace v práci, zlepšily se výsledky mých podřízených a já jsem spokojenější. Za to Vám moc děkuji.

Eliška
Studentka VŠ

„Markéto, mnohokrát ti děkuji za tvou pomoc a podporu ve chvíli, kdy mi nebylo dobře. Dělala jsem profesní zkoušky, kdy jsem se potřebovala dostat k určitému výsledku v daném čase. Jak se ale čas krátil, výsledek byl horší a horší. Tuto situaci jsme spolu probraly, já si uvědomila sílu, kterou v sobě mám a uklidnila jsem se. Najednou jsem byla jsem v pohodě, ať by to dopadlo jakkoli. To bylo pro mě důležité nastavení. Po našem rozhovoru se mi začalo dařit a přestože jsem zkoušku nesplnila, nedopadla jsem zle, a díky tomu jsem dostala možnost si ji bezplatně zopakovat. Jsem přesvědčená, že bez tvé pomoci bych pohořela. Děkuji ti mockrát a těším se na naši brzkou talentovou konzultaci.“

Eva Horká
Freelancer

Markétu jsem vyhledala kvůli tomu, že jsem se nedokázala rozhodnout ohledně dalšího směřování svého studia. Cítila jsem se trochu zaseknutá v neřešitelné situaci. Při našem setkání jsem vnímala, že mohu mluvit zcela otevřeně a mám svobodu si sama zvolit, čemu se chci věnovat. Zároveň mne Markéta velmi přirozeně naváděla a směřovala. Nakonec jsem se dostala k tomu, co je pro mě důležité a věděla jsem přesně, co mám dělat. Markéta má úžasnou schopnost naslouchání a kladení opravdu padnoucích důmyslných otázek. Největší přínos vidím v jejím nasazení, v obrovském zájmu o klienta.“

Alena
Studentka VŠ

Markéta umí skvěle naslouchat a zapojit určitou ráznost ve smyslu dát koučování řád, ohlídat si čas a být tím, kdo proces drží v rukou. Zároveň tam je pořád její vnímavá duše. Přicházela se super otázkami. Opravdu trefné a podporující tak, abych šla do hloubky, až k samotnému jádru. Děkuji za vytvoření bezpečného prostoru, kde neexistují limity, ale naopak čas čistě pro mé já.“

Iva Tošovská
HR Business Partner

„Jsem ráda, že jsem přijala nabídku řešení mých osobních problémů formou koučinku. Markéta má dar naslouchat a díky své empatii vytváří prostředí důvěry, ve kterém se mohu otevřít, vnímat její blízkost, skutečný zájem a podporu. Markéta drží strukturu našeho rozhovoru a jemně a nenásilně mě nasměruje svými otázkami, když utíkám od tématu. Svými otázkami mi nastavuje zrcadlo a pomáhá mi dotknout se něčeho ve mně a hledat cestu sama k sobě. Její napojení na mě je přirozené a plyne z hloubky Markétiny duše. Po sezení s Markétou vidím odkud přichází můj problém a to mi pomáhá změnit přístup k jeho řešení.

Hana Kozáková
Senior Recruiter @ HR Specialist

Chcete i vy získat více jistoty, nadhledu a klidu v životě?

CHCI KOUČINK

Reference na Hlasový koučink

„Potřebovala jsem změnit barvu hlasu a najít optimální “feeling” v jedné rockové skladbě. Od první chvíle spolupráce s Markétou jsem cítila, že i když dělám chyby nebo se mi nedaří zazpívat úplně přesně a dokonale, mám možnost se svobodně projevit a je to v pořádku.
Už po první hodině jsem si odnesla více odvahy. Nebojím se teď zpívat ve vyšších polohách. Prostě to zkouším, hlasivky si zvykají a já se posouvám. Jsem motivovaná pro další práci a dokonce jsem začala zpívat už ráno, což jsem nikdy před tím neudělala.
S Markétou hmatatelně cítíte její absolutní podporu a přijetí toho, co děláte, jak to děláte a jak to máte. Její otevřený přístup, kdy věci sděluje na rovinu, přitom laskavě a s respektem, je velmi posilující a dává energii.“

Dagmar Fau
zpěvačka skupiny Freshband

Chcete ke světu mluvit autentickým, přirozeně znějícím hlasem?

CHCI HLASOVÝ KOUČINK