Blog

Jak využít talenty v podnikání

Podnikání si můžete nastavit různě. Postupujete třeba inuitivně nebo si najdete mentora, či kouče. Nemusíte jednat naslepo“, ale podívat se, na jakých kvalitách, schopnostech a hodnotách skutečně stojí vaše podnikání. Vhodným nástrojem by mohl být online talentový test CliftonStrengths® od Gallupu.

Bez dalšího vysvětlení a následného propojení s vaším životem, to ale nebude mít patřičný efekt.

Talentový test CliftonStrentghs® odhalí, co vám bylo dáno do vínku. Co je ve vaší „talentové DNA“ a co vám jde naprosto přirozeně. Jsou to často úplně nevědomé, velmi jemné, ale důležité schopnosti, které vám jdou jakoby samy, když je používáte, nabíjí vás to, přináší vám to radost a jste v tom úspěšní. A někdy máte možná pocit, že:

– to není vůbec důležité

– to tak má úplně každý

– silné stránky jsou super, ale potřebuji „pilovat slabiny“

Podle výsledků průzkumů společnosti Gallup jsou lidé, kteří vědomě pracují se svými silnými stránkami, angažovanější v práci, produktivnější, spokojenější, šťastnější a zdavější. Talenty ovlivňují profesní i soukromý život. Pokud budete pracovat se svými silnými stránkami, uvidíte rychle výsledky.

Vaše časová investice do jejich rozvoje se brzy vrátí ve zvýšení vaší spokojenosti. Proto je nejlepší se zaměřit na své přednosti. I když vás to ve škole určitě učili jinak!

Jak můžete využít znalost talentů v podnikání?

Výsledky testu vám určí pořadí vašich talentů, od nejsilnějších po ty nejslabší – slabé stránky. Dále zjistíte sílu 4 talentových skupin – vztahové, ovlivňovací, strategické a realizační.

Síla vašich talentových skupina vám ukáže vaše schopnosti a možnosti z nadhledu. A z toho můžeme například zjistit:

– Nakolik jste silní jste ve vztahové kategorii – tzn., zda je pro vás důležité a motivující nás navazování, udržování a budování dobrých vztahů? Baví vás vztahy a toužíte se realizovat v této oblasti?

– Jste silní ve strategickém přemýšlení – jste kreativní, co umíte vymyslet, představit si nebo se naučit?

– Jak vynikáte v ovlivňování druhých – přesvědčování, vyhranění se, vlivu a vedení druhých?

– A co realizační část – dotahujete věci do konce a včas? Máte výdrž? Snesete velké zatížení?

Na všechny tyto otázky vám odpoví talentový test a jeho odborný výklad s konztultantem, speciálně vyškoleným pro tuto práci. Při konzultacích nebo sérii konzultací se postupně odhaluje přítomnost talentů ve vašem životě, jejich konkrétní funkce a stupeň zvládnutí těchto talentů.

Uvědomíte si, kde všude vám talenty pomáhají a kde by se daly využít ještě více. Také najdeme oblasti a situace, kde vám talenty vyloženě škodí, protože jsou používány nesprávně. Společně pak najdeme způsoby a cesty ke zlepšení.

V závěru naší spolupráce najdeme ideální způsob podnikání tak, abyste maximálně využili své největší talenty a zároveň respektovali své energetické nastavení i svou přirozenost.

Zaujalo vás téma talentů a nastavení podnikání ?

Pokud by vás zajímaly další informace k talentovému testu a možnostech jeho odborné a praktické interpretace, můžete mi napsat nebo si rovnou zarezervovat konzultaci se mnou.

Těším se na setkání s vámi a vašimi talenty!

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.