Blog

Buď a nebo!

Před 10 lety jsem nastupovala do personální agentury Robert Half. Bylo to moje „extra special salto mortale“ z role IT konzultantky rovnou do IT náboru! Ze světa, kde bylo relativně všechno pod kontrolou (dohledatelné, spočitatelné, zvládnutelné), do světa, kde tomu bylo právě naopak! Do náboru vždycky vstupovaly tisíce proměnných a nečekané vlivy, které na poslední chvíli zcela zhatily můj excelentní výkon (a také můj výdělek).

Ze začátku to bylo velmi atraktivní, protože mám ráda překvapení, trochu adrenalinu a soustředění až do poslední minuty!

Pak jsem začala ale cítit, že už v tomto „průmyslu“ být nechci, nemůžu. Přestalo mi to dávat celé smysl. „Honba za zbožím v podobě kandidáta“, KPI, rozpor osobních hodnot a „firemní kultury“. Před rokem jsem konečně sebrala odvahu a definitivně za sebou zavřela dveře s nápisem recruitment! Vrhla jsem se na dráhu volnonožce, pracuji s lidskou myslí, motivací, největšími talenty a jejich praktickým využitím v životě.

To ale neznamená buď a nebo, s odstupem času mi došlo pár paradoxů:

1) To, co dělám, má velmi blízko k náboru a HR obecně. V ideálním případě se dá:

a)   synergicky propojit nábor nových kandidátů do firmy s talentovou (a hodnotovou) diagnostikou

b)   vytvořit manažerský rozvojový program, který vychází z individuálních potřeb a možností daného managera. Manažerské programy rozvoje, šité na míru silným stránkám a autenticitě leaderů pořádá například @talentwork – https://1url.cz/MzPn

c)     podpořit tým v optimálním fungování (rozvoj silných stránek a poznání slabých). Náborem a školením na time management nebo práci na dálku to zdaleka nekončí!

d)   Pomoci lidem ve výpovědi najít další kariérní cestu podle jejich talentového a hodnotového nastavení (nejen obecně, ale prakticky a jasně vypíchnout největší přednosti a najít způsob, jak a kde je využít)

2) Tahle cesta je ještě mnohem náročnější a dobrodružnější než předešlé dvě. Nikdy nevím, s kým se potkám a jak se bude odvíjet naše spolupráce. Ve společnosti nárůstá výskyt problematického chování, hraničícího s patologií. To klade ještě větší důraz na mistrné zvládání silných stránek. Já například disponuji silnou empatií (asi jako většina lidí v pomáhajících profesích), mám občas plné ruce práce s udržením a posilováním vlastních hranic. S jasným ne a ukončením spolupráce rázným způsobem. Poslední rok cítím také potřebu budovat a využívat kvalitní síť profesionálů ze spřízněných profesí (psycholog, terapeut, psychiatr, mediátor apod.), kam bych doporučila některé své klienty.

A jaké máte zkušenosti Vy? Používáte při náboru nějaký diagnostický nástroj? Jak řešíte talentový rozvoj (nejen) leaderů? A jak vidíte spojení náboru a talentového rozvoje? Podělte se se mnou, prosím!

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.