Blog

Rozdělení povinností podle silných stránek

Velmi mě potěšilo, že jsem mohla přispět svým pohledem a zkušenostmi talentového kouče na téma „Sladění rodinného a pracovního života“. Spolu s dalšími profesionálkami jsme se nad tímto tématem zamyslely v magazínu Wonline.

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.