Blog

Hádáte se často?

Existuje velké množství osobnostních typologií, které jsou nesmírně přínosné a mohou nám objasnit příčiny nedorozumění. Nebudu se pouštět na tenký psychologický led, zkusím se na tento problém podívat očima talentové metodologie Strengthfinder2.0®, se kterou pracuji. Tato metoda přináší do života pochopení toho, že vše, co se děje, má svůj původ nejen někde venku (vyšší moc, zákony, osud), ale hlavně uvnitř nás, v našem nastavení.

Strengthfinder2.0® definuje na základě podrobného testu 34 základních talentů (talent – přirozený způsob chování, prožívání, vyjadřování). Když tyto talenty spojíme s osobními hodnotami, dostaneme komplexní obraz o našich možnostech, jak žít, pracovat a naplnit svůj potenciál. Každý z nás má pořadí talentů a systém hodnot naprosto unikátní. Neexistují dva lidé se stejnou nebo podobnou strukturou. A právě rozdíly v uspořádání (a míře zvládnutí) talentů mohou vést k nedorozuměním. Některé talenty jdou svou podstatou „proti sobě“. O jedné takové dvojici talentů bych ráda napsala.

Jak to vypadá, když se setkají lidé se silnými talenty Individualization® a Consistency®?

Krátce vysvětlím význam talentů. Individualization® dává svému nositeli speciální schopnost dívat se na každého člověka jako na jedinečnou bytost. U lidí se silným talentem Individualization® totiž přímo hmatatelně cítíte, že se o Vás zajímají, že vědí, co potřebujete, jak s Vámi mají hovořit, jak k Vám přistupovat. Pro tyto lidi neexistují žádné normy a pravidla, která by se dala uplatnit plošně na všechny, podle nich každý potřebuje individuální fungování a přístup a je třeba ho pro něj vytvořit, a to i za cenu „ohnutí nebo zrušení pravidel“.

Consistency® dává svému nositeli úplně opačný rozměr. Takový člověk často hlásá: „ Na všechny lidi platí stejná pravidla, všem měříme stejným metrem. Věci se mají dělat přesně tímto způsobem. Žádné výjimky neexistují“. Nutno podotknout, že lidé s talentem Consistency® dávají věcem určitý rámec, právní, morální, praktický, ve kterém každý přesně ví, co a jak se má dělat, je zde „jistota“ a pořádek. Ale také trochu „monotónní“ a strnulé prostředí, v němž mnohdy není žádný prostor pro improvizaci, ani změnu. Consistency® v lidech konzervuje daný stav a výborně udržuje to, co je nastaveno.

A teď si představte! Co se stane, když se lidé s takto odlišnými „životními prioritami“ potkají třeba v manželství nebo v pracovním týmu?

Jak s tím naložit? Co pomůže?

Mně konkrétně pomohlo nejvíce, když jsem se o těchto „konfliktních talentech“ vůbec dozvěděla. Najednou jsem pochopila, že určité chování mého muže není naschvál, ale přirozený projev (talentu Consistency®). A přijala jsem tuto vlastnost jako DAR. Jako přínos, který bych do našeho vztahu sama nemohla vložit, protože tuto schopnost nemám. A byla jsem schopná pocítit vděčnost za to, jakým způsobem mě tento DAR drží ve chvílích, kdy tu jasnou strukturu, řád a jistotu, kterou jsem tak odmítala, nejvíce potřebuji. Že v této chvíli dokáže pravidla držet pevně v rukou a my se můžeme o něco opřít.

Také mi pomohlo uvědomit si užitečnost svého vlastního talentu (Individualization®). Ocenit sama sebe za tento DAR – vidět v každém člověku jedinečnou bytost. Že vnímám život a lidi pořád barevně v jejich nekonečném vývoji a proměnách.

A jak řešíte nedorozumění Vy? Máte nějakou oblíbenou metodu, která funguje? Pochlubte se!

#talents #consistency #individualization #talentcombinations #strenghts #teamtalents

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.