Blog

Jaké talenty mohu využít při tvoření_1

Tvořivost a talenty

Při svých konzultacích se často setkávám s tématem „tvořivosti“. Jedná se o různé projevy této schopnosti (nedostatek inspirace, hledání nových zdrojů a témat pro tvoření, až po přebujelé a nepraktické fantazie, které klienta paralyzují).

V novém článku otevírám sérii na téma tvořivost a talenty.

Doufám, že vám bude inspirací pro vaše tvoření!

Talenty a jejich vzájemné souvislosti mohou totiž výrazně ovlivnit způsob a úspěšnost vašeho tvoření! Ať už se jedná o umělecké dílo nebo jen vytvoření nějakého konceptu, vždy na pozadí pracují vaše silné (nebo slabé) stránky.

Pojďme si nejprve vyjasnit základní pojmy!

Tvořivost

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím) zvláštní soubor schopností, které nám umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky nebo tvůrčí přístup k řešení problémů.

Talent

Talent je podle metodiky CliftonStrengths od společnosti Gallup, definován jako vrozený způsob vyjadřování, chování, přemýšlení a prožívání. Jsou to naše přirozené dary, které bývají v běžném životě často úplně přehlížené a neuvědomované. Talenty, o nichž nevíme a se kterými nepracujeme, mohou ale brzdit náš potenciál.

„Nehraju na žádný hudební nástroj, určitě nemám žádný talent!“

Budete asi překvapeni, ale Gallup nechápe talent jako něco (jen) uměleckého nebo na první pohled grandiózního! Naopak! Gallupem definované talenty jsou často velmi nenápadné, až subtilní schopnosti, které lidé pochopí a uvědomí si až při bližším ohledání a zkoumání konkrétních životních situací! Pak teprve zjišťují, jak jim tyto schopnosti, když je používají správně, přinášejí energii, radost a úspěch! A každý má nějaký talent! Přesněji řečeno, všichni máme podle Gallupu talentů rovnou 34!

Jak zjistím své talenty?

Pořadí talentů dostanete na základě talentového testu, který je k dispozici na stránkách společnosti Gallup – https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx. Test lze absolvovat v českém jazyce, trvá asi 1 hodinu, 50 stránkový report v anglickém jazyce je k dispozici ihned po absolvování testu.

Znát své talenty je výborný začátek. Uvědomit si jejich fungování a zařadit je do každodenního života je ten další krok. Pak můžeme společně:

  • zjistit, jak moc vám pomáhají, jestli vám příliš (negativně) neovládají váš život
  • pečlivě rozebrat projevy každé silné stránky a zjistit, že některý z talentů je nezvládnutý (v životě škodí)
  • najít způsoby, jak tento „škodlivý vliv“ transformovat, aby vás neničil. Např. talent „Maximizer®“ může představovat peklo perfekcionismu a neschopnosti odevzdat „průměrný výsledek“
  • poznat slabé stránky. Ty jsou pro vás limitující. Znamenají, že určité činnosti nejste schopni kvalitně a s lehkostí zvládat sami (dá se řešit externě) nebo nahradit kombinací vlastních silných stránek. Nebo se této činnosti prostě vyhnout obloukem!

Příště si povíme, jaké konkrétní talenty nám pomáhají při našem tvoření!

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.