Blog

Touha pomáhat

Dalším mým tématem je Radost z pomoci. Před pár lety bych toto téma nazvala přímo Rozkoš ze zachraňování 🙂

Pomoc znamená u mě upřímný zájem o životní příběh člověka, o pochopení základů jeho života, znamená poskytnutí emoční podpory (od pohlazení, obejmutí, důvěrného rozhovoru, po sérii rozhovorů) s cílem najít podstatu trápení a možné cesty ven, případně často i nalezení skryté a neuvědomované jedinečnosti konkrétního člověka a také podporu a motivaci v naplnění jeho „možností“ .

Co se tady odehrává? Potkávají se dvě potřeby (z jedné strany „volání o pomoc“ a na druhé straně „touha pomoci/touha po moci“), ať už to v reálu znamená cokoli – potřeba být vyslyšen, někam patřit, s někým sdílet, k někomu se přimknout, někoho vyssát, nebýt sám nebo být užitečný, důležitý, mocný a chytrý na straně pomáhajícího.

Jaké dary využívám? EMPATII („vím“, jak se cítíš), INTUICI (vím, s kým ano, s kým ne a jak moc do toho jít), hlubokou STUDNU POZNÁNÍ a prožitků, KOMUNIKACI (umím se doptat, domluvit s každým, kdo má zájem), schopnost komplexního PROPOJOVÁNÍ životních souvislostí v daném příběhu.

Co nevidím? Svou potřebou „zachraňovat“ si do života přitahuji lidi, kteří mi tuhle potřebu naplní. Často to jsou/byli pouhé OBĚTI, které na sobě nechtějí pracovat, o něčem přemýšlet a ani je nezajímá poznání nebo nedejbože nějaká změna! Zajímá je jen životní míza, kterou by ze mě mohli čerpat. OBĚŤ potřebuje svého ZACHRÁNCE (mě) a ten (já) pro uspokojení svého EGA /skrytá pýcha, pocit nadřazenosti, neomylnosti, arogance moci/ udělám pro OBĚŤ cokoli. Investuji čas, svou energii, erudici, mnohdy i pověst a peníze do svého „záchranného projektu“ a trpce lituji, když projekt nevyjde podle mých představ (HAPPY END = ZMĚNA _ POCHOPENÍ _ ŠTĚSTÍ_TISÍCERÉ DÍKY a DOPORUČENÍ NA DESCE CTI!)

Může nastat kýžená situace, že si přivolám do života někoho, kdo pomoc skutečně potřebuje, je připraven na sobě pracovat a věci měnit. Pak je na mně, jak dobře dokážu rozklíčovat, o čem ten člověk skutečně mluví. Co skutečně prožívá, co skutečně potřebuje? Často slýchám náhodné útržky rozhovorů lidí, které míjím, kde třeba on povídá – Ty jsi řekla …. a ona odpoví, to není pravda, já měla na mysli něco úplně jiného! A to je příznačné pro dnešní zkratkovitou dobu, dostanete plný pytel „rad na počkání“, instantní univerzální návody, jak za 10 minut (a za pár desítek tisíc korun) dosáhnout okamžitého štěstí, které mají experti už odzkoušené (na sobě) se stoprocentní garancí úspěšnosti:-)

Co kdybychom si navzájem nedávali rady, ale jen prostor, pozornost a soucit? Co když je prostý ZÁJEM o druhého a důvěra, že on je tím největším expertem na svůj vlastní život, tou největší pomocí a posilou? Děkuji za možnost se nad tím zamyslet. Děkuji za to uvědomit si i odvrácenou stranu pomoci i to, že se jednalo o mou dětskou strategii přežití, kdy jsem měla nastavený program – MUSÍŠ POMÁHAT, JINAK TĚ NEBUDE MÍT NIKDO RÁD a tento jsem dopracovala k dokonalosti sobě vlastní! Nyní si dovoluji pustit ho k vodě a s ním i všechny, kdo byli zvyklí na takové fungování, plavte si, kam chcete, hlavně ať jste šťastné, bytosti krásné!

Markéta Odvárková

O mně

Certifikovaná talentová koučka
pro hledání vašich talentů, unikátních dovedností, odlišností, originality a opravdovosti. Společně vaše poklady rozvineme a zakotvíme do života.

Hlasová koučka
pro odhalení barvy, síly a krásy vašeho pravdivého hlasu, pro splnění vašich odvážných snů

Průvodkyně na vaší vlastní cestě
při hledání cesty z chaosu, odstraňování nefunkčních přesvědčení a překážek, které brání naplnění potenciálu. Jsem s vámi i ve chvílích, kdy máte chuť se vším praštit a odjet na konec světa.